Skip to main content

In de vorige blog vertelde ik je over de 4 fases van veerkracht. Waarin ik afsluit met ‘Lang leve de burnout’. Zoals beloofd geef ik je in deze blog 5 manieren om je team en je organisatie veerkrachtig te maken. Manieren die ik ook vaak als spreker veerkracht bespreek. Maar eerst neem ik je mee in het ‘waarom’.

Waarom inzetten op een veerkrachtige organisatie essentieel is

Verandering is de enige constante in je leven en in je werkomgeving die we gaan hebben. Gisteren nog vond ik televisie kijken en Facebook heel normaal, nu ben ik oud. Vroeger reed je gewoon 100km voor een vergadering, nu gebruiken we Teams of Zoom. En deze veranderingen gaan alleen maar sneller de aankomende jaren. Dat is niet erg, mits je daar als organisatie goed op voorbereid bent. Of deze verandering komt uit innovatie, de overspannen arbeidsmarkt, een veranderende wereld of uit de mens die verandert, maakt niet uit. Hoe beter jouw team om kan gaan met verandering, hoe sneller en gemakkelijker je als organisatie vooruit komt. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met deze veranderingen. Veerkrachtige mensen en een veerkrachtig team binnen je organisatie is daarom essentieel.

Okay veerkracht, maar waar moet ik mij dan op focussen?

Wij hebben met mijn organisatie Team Heartbeats hiervoor de ‘5 van veerkracht’ geadopteerd van de New Mason university: Mason’s Resilience Model. 5 punten waarop jij je als leidinggevende of als medewerker kan richten als je in een wereld zit die snel verandert.

 1. Betekenis in het leven

  Je kan alleen maar zin in je werk hebben als je werk je zin geeft (Banach & Van den Adel, 2020). Ervaren je medewerkers het werk nog als zinvol? Zinvol en zingeving wordt bepaald door de combinatie van geloof, motivatie, overtuigingen/waarden en je nuttig voelen in je werk. Een belangrijke voorwaarde voor dat medewerkers zinvol werk kunnen leveren is een transparante organisatiecultuur. Dit is het geheel van kennis, gedrag, waarden en normen die een groep mensen met elkaar deelt, ofwel een systeem van betekenisgeving (Huismann, 2020). Het blijkt ook dat medewerkers die hun werk belangrijk, interessant en leuk vinden, zich autonoom, betrokken en competent voelen. Wanneer je hoog scoort op het ervaren van betekenis in het leven, blijk je veerkrachtiger te zijn.
  Feitje: Uit onderzoek blijkt dat medewerkers onder de 23 jaar de laagste veerkracht score hebben. Het grootste verschil zien we op het element ‘betekenis in het leven’. 37% vindt dat de overtuigingen en waarden overeenkomen met die van de organisatie. En het gat tussen 37% en 100% heeft een naam. Dat noemen we een probleem. Dit zorgt in vele sectoren voor een enorm verloop omdat de achterdeur wagenwijd openstaat.

 2. Positieve emoties

  In hoeverre is de medewerker in staat om naar de positieve dingen te kijken in zijn werkomgeving? In het element ‘positieve emoties’ wordt gekeken naar factoren zoals gelukkig zijn in je werk, gelukkig zijn in je leven en positiviteit. Zie je het glas halfvol of halfleeg? Behoor jij eigenlijk tot de koffieklagers of de theetoasters?
  Uit onderzoek van Amerikaanse psycholoog Timothy Brown blijkt dat 95% van onze gedachten zich herhalen. Dit betekent dat 95% van onze gedachten onbewust zijn, door gewoonten. Het bespaart ons heel veel energie dat we de meeste dingen onbewust doen. Er werd ook vastgesteld dat 67% van onze gedachten negatief zijn. Dat is te verklaren doordat wij in de oertijd betere overlevingskansen hadden door op het negatieve te focussen. Stel je voor dat je in die tijd een wandelingetje zou maken door het oerwoud en je zou je focussen op de prachtige bloemen die je om je heen ziet. Terwijl je aan het genieten bent van de bloemen, staat er een sabeltandtijger naast je in de bosjes. Grote kans dat je dan werd opgegeten door de tijger. Ondanks dat de omgeving erg is veranderd sinds de oertijd, is ons brein nog veel hetzelfde gebleven. Dit maakt dat we de neiging hebben vooral op het negatieve te focussen en dus ook nog veel negatieve gedachten hebben op een dag. Logisch, maar niet altijd even handig voor je veerkracht.
  Dit is te trainen door bijvoorbeeld een 15 seconden regel op te stellen. Stel er gebeurt iets negatiefs op je werk. Een verandering hoe groot of klein dan ook. Je hebt dan 15 seconden de tijd met je team om minimaal 3 positieve gebeurtenissen op te noemen die dankzij de negatieve gebeurtenis zijn gebeurd. Suc6!

 3. Sociale steun

  Bij sociale steun kijken we naar de verbinding die mensen maken op het werk en in hun privé leven. We weten dat wanneer mensen meer hulp en vriendschappen ervaren op hun werk, de veerkracht hoger is. Slechts 43% van de medewerkers geeft aan een vriend te hebben op zijn/haar werk. Werk aan de winkel dus. Het is niet voor niets dat organisaties zoals Coolblue: vrienden als een van de kernwaarden heeft.
  Uit de Zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (Deci & Ryan, 2000) blijkt dat de behoefte aan betrokkenheid oftewel sociale steun een basisbehoefte is. Betrokkenheid is nodig in relaties met andere mensen op het werk. Dit gaat over of je medewerkers een goede werksfeer ervaren en het gevoel hebben dat je collega’s en leidinggevende om je geven en omgekeerd (Deci & Ryan, 2000).

 4. Omgaan met verandering

  Hier kijken we hoe een medewerker omgaat met stressvolle situaties en uitdagingen. Voelen ze zich meer slachtoffer in situaties of focussen ze zich juist op dingen die te veranderen zijn en kijken ze naar oplossingen? Dit geeft direct aan hoe (veer)krachtig je bent in vervelende en stressvolle situaties en jouw vermogen om hier mee om te gaan.
  Mensen met een groei-instelling zien problemen als een nieuwe uitdaging waar je van kan leren. Ze hebben de overtuiging dat alles te leren is door oefening en zien feedback als iets waar je beter van kunt worden. Bij een vaste instelling ben je ervan overtuigd dat je niet meer kan veranderen.

 5. Fysieke gesteldheid

  Hoe goed medewerkers voor zichzelf zorgen? We kijken hierbij naar de volgende aspecten: ontspanning, rust, beweging en voeding. Hoe je je fysiek voelt heeft zeer veel impact op hoe je omgaat met verandering en je mindset, wat weer van invloed is op je veerkracht. Ook hier blijkt dat we de laatste jaren aan het inboeten zijn. Stiekem in de pauze de administratie bijwerken, te weinig naar de wc en overleggen plannen we standaard op een uur. Want ja, we zijn druk. Zo druk, dat we maar wat minder goed voor onszelf gaan zorgen. Laatst had ik iemand in de zaal die een slaaptabletje met een Red Bull innam. Een metafoor voor ons allen zo blijkt.
  Bij bewegen zien we veel effecten die direct invloed hebben op hoe je je voelt. Tijdens sporten en bewegen komen de gelukshormonen dopamine, endorfine en serotonine vrij in je hersenen. Hierdoor zit je beter in je vel zit en kan je lichaam adequaat omgaan met het verwerken van stress en angst.

Zo, nu weet je waar je je op kan focussen. Pak morgen dus eens je team beet en kijk eens waar de snelste en meeste winst ligt voor jezelf en de mensen om je heen. Zo ontwikkel je veerkrachtige mensen en wendbare teams. Ik vertel je er nog veel meer over tijdens een Keynote voor je team of organisatie? Meer weten kijk hier eens hoe ik al spreker veerkracht regelmatig op het podium sta.