Skip to main content

Niek is een spreker zorg. Door een ongeluk in 2010 veranderde veel voor hem, maar door zijn dwarslaesie leerde hij om geluk te ervaren. Hij houdt er daarom van om metaforen en verhalen te vertellen over zijn ervaringen in de veranderende zorgwereld, waar de werkdruk hoog is, de arbeidsmarkt krap is en het werkplezier af en toe verdwijnt. Tijd voor verandering!

Als spreker gezondheidszorg kun je verwachten dat Niek je vertelt over zijn eigen ervaringen als gast in de zorg, je motiveert om te werken aan veerkracht, aanpassingsvermogen en omgaan met verandering, leert dat de oplossing altijd bij jezelf begint, je leert om tegenslagen om te buigen naar veerkracht en je overtuigt om de patiënt op nummer twee te zetten.