Skip to main content

Ik schrijf hier, en bespreek op het podium als spreker, best veel over het ontwikkelen van de IK van veerkracht. Maar we weten uit onderzoek dat we samen veel veerkrachtiger zijn dan alleen. Daarom hebben grote steden zoals Rotterdam ook al veerkracht ambtenaren, om te kijken hoe bestand we zijn tegen tegenspoed en hoe we als samenleving dit kunnen dragen.

Voordat we het wiel weer opnieuw gaan uitvinden (dat is dus grappig als een rolstoeler dat zegt) Wat als we dromen over een samenleving die bestand is tegen elke storm, waar veerkracht niet de uitzondering maar de norm is? Een samenleving zoals die van ons. Ik neem je eens mee terug om te kijken wat we uit belangrijke periodes kunnen leren.

1. De Watersnoodramp van 1953: Heropbouw en vooruitgang

In de vroege uren van 1 februari 1953 werden grote delen van Nederland verwoest door een vernietigende stormvloed. De dijken braken door en duizenden mensen verloren hun huizen en geliefden. Maar Nederland krabbelde op. De Deltawerken werden geboren, een serie van indrukwekkende waterkeringen die het land nu beschermen. Deze gebeurtenis leert ons dat zelfs uit de diepste tragedies, er mogelijkheden voor vernieuwing en verbetering ontstaan.

2. De Opstand van 1568: Het begin van de gouden eeuw

In 1568 begon de Tachtigjarige Oorlog, een strijd tegen de Spaanse overheersing. Het was een tijd van ontbering, maar het leidde tot de geboorte van de Nederlandse Republiek. Deze nieuwe staat werd een baken van vrijheid en welvaart in de 17e eeuw, ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Dit toont aan dat doorzettingsvermogen en veerkracht niet alleen leiden tot overleving, maar tot bloei en voorspoed.

3. De Hongerwinter van 1944 – 1945: Solidariteit in tijden van nood

Tijdens de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog, bekend als de Hongerwinter, leden duizenden Nederlanders onder extreme voedseltekorten. Maar in deze barre tijden ontstonden er sterke gemeenschappen waar mensen elkaar hielpen overleven. De solidariteit en saamhorigheid van toen zijn een krachtig voorbeeld van hoe collectieve veerkracht een samenleving door de moeilijkste periodes heen kan helpen.

4. De Vliegende Hollander: Mythe en moraal

Hoewel de legende van de Vliegende Hollander een mythe is, symboliseert het het nooit opgeven, zelfs in het aangezicht van een onmogelijke situatie. Het verhaal van het spookschip dat eeuwig over de zeeën zwerft, herinnert ons eraan dat veerkracht soms betekent dat we blijven volharden en onze koers blijven volgen, ongeacht de omstandigheden.

Toch worden we steeds banger: 3 veerkracht tips

Deze 4 verhalen zijn slechts een greep uit de vele voorbeelden van veerkracht in onze geschiedenis. Ze laten zien dat, ongeacht de uitdagingen die op ons pad komen, er altijd een weg voorwaarts is. Een veerkrachtige samenleving is niet gebouwd op het vermijden van problemen, maar op het vermogen om samen sterk te staan, te leren van het verleden, en onbevreesd vooruit te gaan.

Ik zie echter een samenleving die ondanks we het zo goed hebben steeds banger lijkt te worden voor de toekomst. Wat mij betreft het tegenovergestelde van veerkracht.

Wat hebben we dan wel te doen? Hier wat concreet advies:

3 adviezen voor een veerkrachtige samenleving

  • Stimuleer gemeenschapszin: Bouw sterke gemeenschappen door samenwerking en solidariteit te bevorderen. Zo organiseer ik al jaarlijks de buurt BBQ met als doel om elkaar ook te kunnen vinden als het even wat minder gaat.
  • Investeer in onderwijs en innovatie: Zorg voor een basis in onderwijs en stimuleer innovatie. Dit helpt individuen en gemeenschappen om zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe uitdagingen met creatieve en effectieve oplossingen.
  • Versterk infrastructuur en voorbereiding: Investeer in duurzame en robuuste infrastructuur. Ontwikkel en implementeer rampenplannen om snel te kunnen reageren op crises, waardoor de impact op de samenleving wordt geminimaliseerd en herstel sneller mogelijk is.

Nou, nu weet je het! Aan de slag jij!